خرید پستی غوزبند رفع افتادگی شانه___2عددی

خرید پستی

برای خرید پیامکی کد 19222024 را به شماره 10004410 ارسال کنید

خرید پستی  غوزبند رفع افتادگی شانه___2عددی
غوزبند رفع افتادگی شانه 2عددی
فری سایز با کشش و تغییر آزادانه طول
استفاده آسان
جنس خوب و راحت برای استفاده در مدت زمان طولانی
سایز قسمت پشت : 20 سانتی متر قابل افزایش بصورت کششی
دور دست : 32 سانتی متر قابل افزایش بصورت کششی
خرید پستی  غوزبند رفع افتادگی شانه___2عددی
خرید پستی  غوزبند رفع افتادگی شانه___2عددی
خرید پستی  غوزبند رفع افتادگی شانه___2عددی

قیمت 2عدداز این محصول 15000 تومان
 

خرید پستی

برای خرید پیامکی کد 19222024 را به شماره 10004410 ارسال کنید