فروش اینترنتی جداکننده مرغی سفیده از زرده تخم مرغ 2عدد

خرید پستی

برای خرید پیامکی کد 19221981 را به شماره 10004410 ارسال کنید

جداکننده مرغی سفیده از زرده تخم مرغ 2عدد
جداکننده مرغی سفیده از زرده تخم مرغ 2عدد
جداکننده مرغی سفیده از زرده تخم مرغ 2عدد
جداکننده مرغی سفیده از زرده تخم مرغ 2عدد

جداکننده مرغی سفیده از زرده تخم مرغ 2عدد
دستگاهی که در تصاویر می بینید طوری طراحی شده که بدون ضربه زدن به زرده، ابتدا سفیده را در ظرفی جداگانه ریخته و بعد می توانید زرده را از آن جدا کنید.

برای بسیاری از آشپزها، جدا کردن سفیده از زرده، کار آسانی نیست و باعث کثیف کاری شده و دستها به هم می چسبند  اما با داشتن این ابزار ساده، کار آسان می شود. حتی دو تخم مرغ را می توان هم زمان در یک دستگاه یولکر ریخته و کار جداسازی را انجام داد.

قیمت 2عدد از این محصول 40000 تومان


 

خرید پستی

برای خرید پیامکی کد 19221981 را به شماره 10004410 ارسال کنید